Schipper Bosch nieuwe eigenaar klooster Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Ontwikkelaar en belegger Schipper Bosch is de trotse nieuwe eigenaar van het klooster aan de Zuidsingel/Herenstraat in Amersfoort. Het bestuur van de Congregatie Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort besloot het complex te verkopen vanwege de afname van het aantal zusters. De Amersfoortse ontwikkelaar zal het markante complex gaan herontwikkelen waarbij de zusters in een afzonderlijk deel zullen blijven wonen.

Verkoop
De Congregatie Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort is sinds 1843 gehuisvest aan de Zuidsingel 38 in Amersfoort, bij veel Amersfoorters bekend als het ‘Huis met de Paarse Ruiten’, en later uitgebreid tot aan de Herenstraat. Het bestuur van de stichting is de afgelopen periode nagegaan hoe de huisvesting van de ‘laatste’ zusters het beste vorm kan worden gegeven, wat er toe heeft geleid het complex aan de Zuidsingel/Herenstraat te verkopen. In de verkoopprocedure, begeleid door JLL, zijn een aantal ontwikkelende beleggers betrokken. Uiteindelijk is de keuze op Schipper Bosch gevallen, onder andere vanwege de gevestigde naam in Amersfoort en bewezen ervaring met de transformatie van monumentale panden.

Plannen
Bart Schoonderbeek, directeur en eigenaar van Schipper Bosch, is blij met de aankoop. “Het is een hoogwaardig, historisch en monumentaal object in het centrum van Amersfoort. Ik ben blij dat wij het vertrouwen van de zusters hebben gekregen om het complex te gaan herontwikkelen. Leidend daarbij is passende woonruimte voor de zusters en respect voor historie.”

Het komende jaar zal de planvorming in meer detail worden uitgewerkt en afgestemd met de betrokken instanties om te bepalen hoe de duurzame nieuwe invulling van het complex eruit zal komen te zien.

Nieuwsoverzicht