Toekomst


Met de complexen Zuidsingel 38 t/m 41 en Herenstraat 1 en 3 heeft Schipper Bosch een project voor de langere termijn. Schipper Bosch ziet verschillende mogelijkheden voor de invulling van deze prachtige gebouwen op deze bijzondere plek in de Amersfoortse binnenstad.

Faseren

Al eeuwenlang is het gebied tussen de Zuidsingel en Herenstaat van religieuze betekenis voor Amersfoort. De eerste zusters woonden hier bijna 200 jaar geleden al.  Met het vertrek van de congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort op termijn, komen de panden – waaronder een aantal monumentale – in het centrum van onze stad vrij. Schipper Bosch wil de gebouwen een nieuwe toekomst geven als (zorg)woningen, bijzondere appartementen en een semi-openbare functie in de kapel. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Het project is opgedeeld in fases. Het duurt minstens tien jaar en wellicht langer voordat alle nieuwe functies zijn gerealiseerd.

Op de hoogte te blijven? Meld u aan als geïnteresseerde

Klik op de plattegrond om meer te lezen

Fase 1: vanaf juli 2021

De Agnietenhove in de Herenstraat bestaat nu uit verouderde zorgwoningen waar de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort werden verzorgd op hun oude dag. Volgens het huidige bestemmingsplan geldt hier een maatschappelijke bestemming. Zorgwoningen zijn ook toegestaan.

We zien mogelijkheden om op deze locatie, in samenwerking met een zorgorganisatie, ook in de toekomst zorgwoningen te behouden. Op dit moment overlegt Schipper Bosch met verschillende zorgorganisaties die mogelijkheden zien voor de vestiging van woningen voor cliënten. Mogelijk komen er ouderen te wonen of andere kwetsbare mensen die dagelijks begeleiding en zorg nodig hebben. Er zal geen sprake zijn van opvang van mensen met een verslaving.

Als duidelijk is welke organisatie zich aan de Herenstraat wil vestigen, wordt de binnenzijde van dit gedeelte verbouwd. De zorgunits waar de zusters woonden voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Naar verwachting start de verbouwing van de binnenzijde in 2021. Een nieuw bestemmingsplan is voor dit gedeelte van het complex niet nodig.

Achter de Agnietenhove zijn nu parkeerplaatsen, een fietsenhok en andere opslagruimte. We willen de parkeergelegenheid in 2021 opnieuw inrichten zodat zorgpersoneel, de zusters en hun personeel hier kunnen parkeren. De zusters zullen hun stuk tuin – de tuin achter fase 1, maar ook fase 3 – zelf toekomstbestendig (laten) inrichten. Uiteraard met behoud van monumentale bomen.

Fase 2: vanaf juli 2023

Zuidsingel 38 behoort tot de meest bijzondere monumenten van Amersfoort. Het bekende ‘huis met de paarse ruitjes’ van Cohen vormt een uitdaging. Nu gebruikt de congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort het pand met de rijke historie. Hier wil Schipper Bosch enkele unieke appartementen in maken net als in het aansluitende gedeelte van het kloostergebouw aan Zuidsingel 39. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Een plan of tekening is er nog niet. Er zal een bestemmingsplanwijziging nodig zijn om appartementen te realiseren. De nieuwe bewoners zullen beschikken over een gezamenlijke tuin.

Zuidsingel 39 heeft nog geen eigen voordeur. Die willen we er wel in maken, zonder dat dit opvalt. Dit pand zal in de toekomst toegang bieden tot de kapel waar een semi-openbare functie in komt. Denk bijvoorbeeld aan een culturele functie met een beperkte horecagelegenheid zodat bezoekers er koffie kunnen drinken en kunnen lunchen. Er is nog geen concreet plan en nog geen uitbater voor het gebruik van de kapel. We weten wel dat de beperkte publieke toegang moet passen bij de woonfunctie van de gebouwen en in de directe omgeving. Met een nieuwe functie wordt de kapel toegankelijk voor Amersfoorters.

Fase 3: vanaf juli 2028

De zusters van de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort krijgen de rust, ruimte en privacy om zo lang zij dat willen, te wonen in het gedeelte van het zusterhuis aan Zuidsingel 40. We kunnen hier dus uitsluitend plannen maken voor de langere termijn. Op z’n vroegst in 2028 komt dit gedeelte van het complex vrij. In de komende jaren maken we de plannen concreter om ook in dit gedeelte van het complex appartementen te ontwikkelen. Hier zou ruimte kunnen zijn voor circa 35 appartementen.

Goed om te weten


Parkeren

Achter de gevels, aan de zijde van de Herenstraat, is ruimte voor een eigen parkeerplaats. De parkeerruimte die er nu is, kan met een efficiëntere indeling worden uitgebreid. Ook dan is die echter niet groot genoeg om aan alle zorgmedewerkers én alle toekomstige bewoners parkeerruimte te bieden. Dat betekent dat we zoeken naar oplossingen met deelauto’s, of de huur van parkeerruimte in de omgeving. We zullen nieuwe bewoners ontmoedigen om een auto in bezit te hebben. Zij komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning in het gebied omdat daar te weinig plaats is. Dus mensen die aan de Zuidsingel komen wonen moeten een andere oplossing vinden voor het gebruik en parkeren van een auto in de autoluwe binnenstad.

Bouwoverlast

Bouwen in de historische binnenstad gaat nooit ongemerkt. Schipper Bosch ontwikkelt plannen voor de langere termijn. Dat betekent dat de bouwvakkers er in de loop van de komende jaren ook regelmatig zullen zijn. Bij een project dat we in de verschillende fases ontwikkelen, maken we een plan dat de overlast zo veel mogelijk moet beperken. In de eerste plaats voor de oudere zusters die nog in het complex wonen tijdens de bouwactiviteiten. Maar ook voor omwonenden is het belangrijk dat overlast door bouwverkeer en lawaai beperkt blijft.

Onderzoeken

Voor alle plannen in de verschillende fases geldt dat er nog veel onderzoek moet worden gedaan naar de bestaande situatie en naar de mogelijkheden. Dat gebeurt in overleg met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort en met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Amersfoort zal advies uitbrengen. Dit staat nog los van onderzoeken naar en het verkennen van bijvoorbeeld archeologie, flora en fauna, verduurzamen, mobiliteit en tal van andere aspecten die van belang zijn voor een toekomstbestendige ontwikkeling in de historische binnenstad.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?


Meld u aan als geïnteresseerde