Toekomst


Met de complexen Zuidsingel 38 t/m 41 en Herenstraat 1 en 3 heeft Schipper Bosch een project voor de langere termijn. Schipper Bosch ziet verschillende mogelijkheden voor de invulling van deze prachtige gebouwen op deze bijzondere plek in de Amersfoortse binnenstad.

Faseren

Al eeuwenlang is het gebied tussen de Zuidsingel en Herenstaat van religieuze betekenis voor Amersfoort. De eerste zusters woonden hier bijna 200 jaar geleden al.  Met het vertrek van de congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort op termijn, komen de panden – waaronder een aantal monumentale – in het centrum van onze stad vrij. Schipper Bosch wil de gebouwen een nieuwe toekomst geven als (zorg)appartementen en een semi-openbare functie in de kapel. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Het project is opgedeeld in fases. Het duurt minstens tien jaar en wellicht langer voordat alle nieuwe functies zijn gerealiseerd.

Op de hoogte te blijven? Meld u aan als geïnteresseerde

Klik op de plattegrond om meer te lezen

Fase 1: vanaf juli 2021

De verouderde zorgwoningen in de Agnietenhove aan de Herenstraat zijn opgeknapt voor zorgpartij Martha Flora, die gespecialiseerde en liefdevolle zorg bieden aan mensen met dementie voor wie thuis wonen niet meer gaat.

In het pand aan de Herenstraat is plaats voor 26 bewoners. Iedere bewoner huurt een ruime privéstudio en maakt gebruik van de Meander. De Meander is de gemeenschappelijke leefomgeving bij Martha Flora en bestaat uit een eetkeuken, huiskamer, tuinkamer, atelier, bibliotheek en een tuin. Genoeg ruimte voor alle bewoners om een plekje te vinden waar hij of zij zich prettig voelt.

Achter de Agnietenhove zijn nu parkeerplaatsen, een fietsenhok en andere opslagruimte. De parkeergelegenheid is opnieuw ingericht zodat zorgpersoneel, de zusters en hun personeel hier kunnen parkeren. De zusters hebben hun stuk tuin – de tuin achter fase 1, maar ook fase 3 – zelf toekomstbestendig (laten) inrichten. Uiteraard met behoud van monumentale bomen.

Fase 2: vanaf juli 2025

Zuidsingel 38 behoort tot de meest bijzondere monumenten van Amersfoort. Het bekende ‘huis met de paarse ruitjes’ van Cohen vormt een uitdaging. Nu gebruikt de congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort het pand met de rijke historie. Hier wil Schipper Bosch(zorg)appartementen in maken net als in het aansluitende gedeelte van het kloostergebouw aan Zuidsingel 39. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Een plan of tekening is er nog niet. Bij zorgappartementen kan de huidige maatschappelijke bestemming gehandhaafd blijven.

Zuidsingel 39 heeft nog geen eigen voordeur. Die willen we er wel in maken, zonder dat dit opvalt. Dit pand zal in de toekomst toegang bieden tot de kapel waar een mogelijk een semi-openbare functie in komt. Denk bijvoorbeeld aan een culturele functie met een beperkte horecagelegenheid zodat bezoekers er koffie kunnen drinken en kunnen lunchen. Er kan ook een functie in komen ter ondersteuning van de mogelijke (zorg)appartementen. Er is nog geen concreet plan en nog geen uitbater voor het gebruik van de kapel. We weten wel dat de beperkte publieke toegang moet passen bij de woonfunctie van de gebouwen en in de directe omgeving.

Onlangs hebben de Zusters aangegeven langer gebruik te willen maken van dit deel van het Zusterhuis; in ieder geval tot juli 2025.

Fase 3: vanaf juli 2028

De zusters van de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort krijgen de rust, ruimte en privacy om zo lang zij dat willen, te wonen in het gedeelte van het zusterhuis aan Zuidsingel 40. We kunnen hier dus uitsluitend plannen maken voor de langere termijn. Op z’n vroegst in 2028 komt dit gedeelte van het complex vrij. In de komende jaren maken we de plannen concreter om ook in dit gedeelte van het complex (zorg)appartementen te ontwikkelen. Hier zou ruimte kunnen zijn voor circa 35 (zorg)appartementen.

Goed om te weten


Parkeren

Achter de gevels, aan de zijde van de Herenstraat, is ruimte voor een eigen parkeerplaats. De parkeerruimte die er nu is, kan met een efficiëntere indeling worden uitgebreid. Ook dan is die echter niet groot genoeg om aan alle zorgmedewerkers én alle toekomstige bewoners parkeerruimte te bieden. Dat betekent dat we zoeken naar oplossingen met deelauto’s, of de huur van parkeerruimte in de omgeving. We zullen nieuwe bewoners ontmoedigen om een auto in bezit te hebben. Zij komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning in het gebied omdat daar te weinig plaats is. Dus mensen die aan de Zuidsingel komen wonen moeten een andere oplossing vinden voor het gebruik en parkeren van een auto in de autoluwe binnenstad.

Bouwoverlast

Bouwen in de historische binnenstad gaat nooit ongemerkt. Schipper Bosch ontwikkelt plannen voor de langere termijn. Dat betekent dat de bouwvakkers er in de loop van de komende jaren ook regelmatig zullen zijn. Bij een project dat we in de verschillende fases ontwikkelen, maken we een plan dat de overlast zo veel mogelijk moet beperken. In de eerste plaats voor de oudere zusters die nog in het complex wonen tijdens de bouwactiviteiten. Maar ook voor omwonenden is het belangrijk dat overlast door bouwverkeer en lawaai beperkt blijft.

Onderzoeken

Voor alle plannen in de verschillende fases geldt dat er nog veel onderzoek moet worden gedaan naar de bestaande situatie en naar de mogelijkheden. Dat gebeurt in overleg met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort en met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Amersfoort zal advies uitbrengen. Dit staat nog los van onderzoeken naar en het verkennen van bijvoorbeeld archeologie, flora en fauna, verduurzamen, mobiliteit en tal van andere aspecten die van belang zijn voor een toekomstbestendige ontwikkeling in de historische binnenstad.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?


Meld u aan als geïnteresseerde