Nieuwe toekomst voor zusterhuis Amersfoort


Een ontwikkeling die minimaal 10 jaar duurt

Lees meer

Schipper Bosch is de trotse eigenaar van het klooster aan de Zuidsingel/Herenstraat in Amersfoort. Het bestuur van de Congregatie Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort besloot het complex te verkopen omdat het te groot is voor het aantal zusters dat er nog woont. Schipper Bosch zal het markante complex in fases gaan herontwikkelen waarbij de zusters in een afzonderlijk deel zullen blijven wonen.

Aanmelden als geïnteresseerde

Zusterhuis

De Congregatie Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is sinds 1843 gehuisvest aan de Zuidsingel 38 in Amersfoort, bij veel Amersfoorters bekend als het ‘Huis met de Paarse Ruiten’, en later uitgebreid tot aan de Herenstraat. Het bestuur van de stichting is de afgelopen periode nagegaan hoe de huisvesting van de ‘laatste’ zusters het beste vorm kan worden gegeven, wat er toe heeft geleid het complex aan de Zuidsingel en Herenstraat te verkopen.

Plannen

In het klooster zullen naar verwachting (zorg)appartementen gerealiseerd worden, met mogelijk een publieke functie in de kapel. Dit wordt gedaan in drie fases. Fase 1 is de verbouwing van de voormalige Agnietenhove aan de Herenstraat en die is inmiddels afgerond. Zorgpartij Martha Flora biedt hier nu een liefdevol thuis aan mensen met dementie. Fase 2 is de herontwikkeling van de rechterzijde van het complex met de kapel en het ‘huis met de paarse ruiten’. Dit gedeelte heeft een hele hoge monumentale waarde. En fase 3 is de herontwikkeling van de linkerhelft van het gebouw aan de Zuidsingel. De zusters blijven in ieder geval tot 2028 in dit deel wonen.