Reacties uit de buurt

Door de coronamaatregelen hebben we de buurt helaas nog niet live kunnen ontmoeten. Dus hebben we in december (2020) brieven rondgebracht met een uitnodiging om deze website en de video over de herontwikkeling te bekijken. Tijdens het rondbrengen van de brieven hebben we gelukkig een aantal omwonenden even kunnen spreken. De herontwikkeling van het Zusterhuis zal in fases gedaan worden en minstens tien jaar duren, dus we gaan ervan uit dat we de buren in de toekomst zeker zullen ontmoeten.

Een aantal van de buurtbewoners heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om via de website een reactie te geven op de herontwikkeling van het klooster. Het is fijn om vanuit de buurt te horen wat zij belangrijk vinden bij de herontwikkeling.

Positief over de transformatie naar woningen
Uit de ingekomen reacties blijkt dat de buurt over het algemeen positief staat tegenover het plan om woningen te realiseren in het klooster. En ook de zorgbestemming is de Agnietenhove kan de goedkeuring wegdragen. Wel wordt er gevraagd om daarbij zuinig te zijn op de tuin, het groen rondom en de gierzwaluwen die in de dakpannen nesten. En om goed na te denken over het parkeren, omdat de nieuwe bewoners straks geen parkeervergunning van de gemeente zullen krijgen. Ook zijn er meerdere buurtbewoners die aangeven zelf heel graag in het klooster te willen wonen.

Aandachtspunten
Daarnaast zijn er zorgen geuit over privacy, het gebruik van de toegangsroute naar het klooster en overlast tijdens de bouw. Dit zijn allemaal belangrijke aandachtspunten voor ons om mee te nemen in de volgende fase. In een reactienota hebben we alle ingekomen vragen beantwoord. En een aantal omwonenden zullen we na de lockdown nog persoonlijk spreken.

Zorgpartij in de Agnietenhove
De komende maanden maken we een plan voor de Agnietenhove. Er wordt op dit met moment met verschillende zorgpartijen gesproken over hoe zij in dit gebouw zouden kunnen passen. Daarna wordt het plan voor de volgende fase verder uitgewerkt en gedeeld.

De zusters verhuizen
Ondertussen verhuizen de zusters van de Agnietenhove (fase 1) naar het linkerdeel van het zusterhuis aan de Zuidsingel (fase 3). Dit gedeelte van het klooster wordt momenteel geschikt gemaakt als woonruimte voor de zusters.

Nieuwsoverzicht